Omvärldsbevakning v 21

Teknikens betydelse för ett samhälle i förändring tas upp denna vecka. Andra exempel är batteri av cement och satsning på etik för att minska diskriminering i stor sökmotor.

Ett samhälle i förändring

 • Governance Innovation Sverige strävar efter ökad förmåga att genomföra komplexa samhällsförändringar. Komets ordförande medverkar vid lanseringen 1 juni. Öppet för alla att delta i interaktiv workshop – länk
 • “Strategic foresight” är en organisations förmåga att uppfatta, förstå och agera på idéer inför framtiden. OECD har analyserat Irlands arbete med strategic foresigh inom innovation – länk
 • Policy inom teknik – så här kan offentlig sektor arbeta på ett framåtriktat sätt. Anmälan nu öppen till webbinarium anordnat av OECD 7 juli – länk

Energi och klimatomställning

 • För att industrins omställning ska gå snabbt nog måste regelverk och långa tillståndsprocesser ses över, menar tre vd:ar i debattartikel. Komets förslag om pilotprojekt för nya arbetssätt lyfts fram – länk
 • Inga nya oljefält, gasfält eller kolgruvor i färdplanen för den globala energisektorn, enligt ny rapport från International Energy Agency – länk
 • Världens första laddbara cementbaserade batteri utvecklas på Chalmers – länk

Hälsa

 • Ny teknik inom arbetslivet som rör personer med funktionsnedsättning presenteras på nordiskt webbinariumn 25 maj – länk
 • Clinical Trials Day, den 20 maj varje år, uppmärksammade i år bland annat goda exempel på hur teknik utvecklar hälso- och sjukvården – länk

Artificiell intelligens, digitalisering och IT

 • Mer resurser till etik inom AI ska minska diskriminering och andra problem, enligt intervju med Googles vd – länk
 • AI kommer få allt större betydelse i våra liv och ekonomier. Men människor måste kunna lita på systemen, skriver fyra AI-experter i debattartikel – länk
 • Stärk Sveriges digitala förmåga, med fokus på konkurrenskraft och hållbarhet föreslår fyra statliga myndigheter – länk
 • Allt högre efterfrågan på IT-kompetens, eftersom IT gått från stödverksamhet till kärnverksamhet på många myndigheter, enligt analys från Arbetsgivarverket – länk. Komet har tidigare rapporterat liknande mönster i en analys av hur offentlig sektor ser på teknikutveckling – länk