Omvärldsbevakning v 20

Etiska frågor uppstår efter avbrutna vaccinationsprogram. Befolkningen på Island kan ge unik information i coronaforskningen. Bilpoolsutredningen är klar. Och så ska äldres isolering brytas med digitala verktyg.  

Mer än 117 miljoner barn över hela världen kan missa vacciner mot mässling på grund av vaccinationsprogram som avbrutits under covid-19-pandemin, varnar UNICEF. Kampen mot covid-19 skulle – utan extra insatser – kunna leda till ökning av mässling, polio och andra sjukdomar som då överbelastar den redan hårt ansträngda vården, menar World Economic Forum på sin Covid Action Plattform. Länk!

“Vem är vi?”, undrar Barry Bloom, forskarprofessor för folkhälsa och tidigare dekan vid Harvard T.H. Chan School of Public Health, på frågan när vi har ett vaccin mot coronaviruset. The Harvard Gazette resonerar kring utmaningarna med att ta fram ett vaccin. Kunskap är en parameter, men en tilltagande nationalism i många länder, höjt tonläge mellan USA och Kina samt fattigdom komplicerar läget. Länk!

– Hälso- och sjukvården har svårt att gardera sig och försvara sig när cyberattacker sker. Det kan vara svårt av både juridiska skäl och ur patientsäkerhetsperspektiv att för sjukvården stänga ned all digital kommunikation, något som är en tillfällig strategi av andra företag under en it-attack. Det säger David Lindahl, forskningsingenjör på FOI, till MedTech Magazine med anledning av att it-attackerna ökar under coronapandemin. Länk!

I tjugofem år har deCODE genetics samlat in genetiska data från Islands befolkning för medicinsk forskning. Analyserna blir nu grund för ett nytt läkemedelsprojekt. Läs Lisa Kirseboms krönika i LIFe-time.se Länk!

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har släppt en uppdaterad riktlinje om samtycke som ersätter den tidigare. Länk!

Bilpoolsutredningen föreslår att en lag om motorfordonspooler införs den 1 januari 2021. Lagen ska främja en ökad användning av motorfordonspooler och därigenom bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle. Länk!

”Vi är övertygade om att Sverige, med sin väl fungerande offentliga kollektivtrafik, kan bli ett föregångsland när det gäller att tillhandahålla mobilitetstjänster, om den offentliga kollektivtrafikens utbud blir tillgänglig för den innovationskraft som finns på marknaden.” Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik har överlämnats till regeringen. Länk!

Äldres isolering ska brytas med digitala verktyg. Regeringen har gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att genomföra insatser för att underlätta för äldre att använda sig av olika digitala kommunikationsverktyg och tjänster. Detta riktar sig särskilt till äldreboenden och äldre som befinner sig isolerade. Länk!

”… Men att etik kommer att få ökad betydelse, inte minst för AI-algoritmer och deras tillämpningar – på den punkten är industrin enig, liksom att frågan i allt högre grad hör hemma i styrelserummen.” RISE har med Vinnova och Teknikföretagen tagit fram en färdplan för att visa vilka nya möjliggörande teknologier och förmågor som kommer vara viktiga för Sverige och svensk industri. Se filmen från lanseringen 6 maj! Länk!

”Det blev ett intressant samtal om hur Sverige ligger till på innovationsområdet, hur kommittén har tagit sig an sitt uppdrag och vilka avväganden som behöver göras när offentlig sektor vill testa nya tekniska lösningar.” Hör Komets ordförande Jon Simonsson intervjuas i podcasten Samhällspassion! Länk!

Pepper dyker upp igen, kompisroboten som synts på våra forskningsgolv och som gästade Tekniska museet i höstas. Pepper är entrévärd på japanska hotell som bokats för patienter som testat positivt för coronavirus men vars symtom är för lätta för att behöva sjukhusvistelse, rapporterar Reuters. Pepper – självklart med mask – hälsar välkommen och önskar god bättring. Länk!

Ta hand om varandra!