Omvärldsbevakning v 2

OECD spanar på 2021, radikala försök i Danmark och etiska dilemman tas upp i veckans omvärldsbevakning.

Corona fortsätter att dominera agendan även detta år menar OECD i en fram-tidsspaning inom forskning, teknik och innovation inför år 2021 – länk

Den svenska regeringen ger myndigheter i uppdrag att analysera och ta fram förslag på utvecklad styrning av digitala investeringar i offentlig förvaltning – länk. Regeringen uppdrar även åt myndigheter att föreslå ett program för den digitala strukturomvandlingen av Sverige – länk

Sju danska kommuner får fullständig frihet inom vissa välfärdsområden med-delade Danmarks statsminister vid sitt tal vid Folketingets öppnande – länk. Försöket med danska frikommuner kommenteras nu i danska pressen – länk

Prototyp för riskhantering av AI testas av tio europeiska företag – länk

Essä om etiska dilemman när algoritmer fattar beslut. Låser vi etiken i dåtiden när algoritmer avgör hur en självkörande bil ska agera? – länk

Riksrevisionen granskar forskning och utveckling vid statliga myndigheter. Resultatet presenteras i mars 2021 – länk

Satsningar inom precisionsmedicin och hälsodata kommer bland annat att förbättra cancervården – länk

Sist men inte minst så har Komet fått förlängt uppdrag och nya tillämpningsområden – länk