Omvärldsbevakning v 18

Coronakrisen öppnar för digital vård. Nya förordningen för medicintekniska produkter (MDR) skjuts upp ett år. Komet landar ännu en omvärldskoll!

– De digitala lösningarna gör att vi kan bibehålla kontakten med patienterna. Många är också oroliga för det nya coronaviruset och vi kan ge stöd i det. Vi har inte behövt ställa in eller skjuta upp någon vård hos oss på grund av covid-19, berättar Maria Lidman tillförordnad enhetschef för Karolinska Institutets Överviktscentrum. Nästan all vård sker nu på distans. Länk!

Folkhälsomyndigheten är fortsatt tveksam till det digitala coronaverktyg som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utvecklar. Regioner, länsstyrelser och statsepidemiolog Anders Tegnell befarar att den skulle skapa oro och öka söktrycket på vården, rapporterar Svt. Länk!

EU-kommissionen har tidigare föreslagit att tillämpningen av den nya förordningen för medicintekniska produkter (MDR) skjuts upp ett år. Detta för att alla inblandade parter ska kunna fokusera på att bidra till hanteringen av covid-19. Ett konkret förslag på ändringar publicerades 3 april och innebär att tillämpningen av MDR flyttas fram till 26 maj 2021, skriver Läkemedelsverket. Länk!

Bland de sektorer som sannolikt kommer att förändras mest på tio års sikt återfinns transport, tillverkning och kommunikationsteknik. Tillväxtanalys presenterar en studie med 30 svenska experters syn på hur dagens arbetsliv kommer att förändras i spåren av den digitala utvecklingen. Länk!