Omvärldsbevakning v 16

Coronakrisen präglar nyhetsrapporteringen. Det sätter förstås avtryck också på Komet. Vi lyfter försöken, men behåller samtidigt den etiska kompassen. Ta hand om varandra!

– När det råder så här extraordinära omständigheter är det lättare än vanligt att springa för fort. Man kan få för sig att det råder undantagstillstånd och nästan glömma att hålla sig till de regler och bestämmelser som fortfarande finns. Det säger Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen som inrättat en resursgrupp för forskningsetiska frågor i samband med covid-19-pandemin. Länk!

Med covid-19 är det tydligt att vi långt tidigare borde ha digitaliserat vård och omsorg. Frågan är varför den digitala omvandlingen går så sakta? De hinder som finns beror mer på kultur och ledarskap än teknik, skriver Eva Franzén, direktör på Nordens välfärdscenter, och Peter Berggren, områdeschef Närsjukvården Södra Lappland, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle. Länk!

Rivalerna Apple och Google samarbetar kring en teknisk lösning i hopp om att minska smittspridningen. (Komet har kommenterat kartläggning av smittvägar!) I maj räknar företagen med att lansera en lösning mellan Android- och iOS-enheter med smittspårningsappar som godkänts av folkhälsomyndigheter. De planerar även att bygga spårningstekniken direkt i sina underliggande operativsystem, skriver Ny Teknik. Länk!

– Den drastiska förändringen i hur, och hur mycket, vi transporterar oss just nu kan vara ett tillfälle att testa nya idéer. Vi kommer kunna lära oss mycket både om beteendeförändringar och framtida stadsplanering, säger Julie Schack Møller-Kristensen på analys- och teknikkonsultföretaget WSP. Allt fler städer runt om i världen gör försök med tillfälliga cykelkörfält när trafiken minskar. Cykelkörfälten kan bli starten på en omfördelning av gatuutrymmet på sikt. Länk!