Omvärldsbevakning v 16

Etik viktigt i EU:s nya regelverk för AI, flera regeringsbeslut inom teknikområdet och tips om guide och webbtjänst i veckans omvärldsbevakning.

EU-kommissionen föreslår nya regelverk för artificiell intelligens (AI). Förtroende är nödvändigt, skriver ansvarig kommissionär Vestager, som menar att EU kan visa vägen för etisk teknikutveckling i hela världen – länk. Den brittiska regeringen gör en likande analys som EU;  AI för med sig både möjligheter och risker – länk

Flera nya beslut från regeringen rör ny teknik och regelverk:

  • Integritetskyddsmyndigheten (IMY) ska höja kunskap om integritet och dataskydd – länk. Beslutet bygger på ett förslag från Komet – länk
  • Anpassning av regelverken inom medicinteknik – länk
  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får uppdrag om hälsodata och precisionsmedicin – länk
  • Satsningar i transportinfrastruktur.  Bland annat om utveckling av testverksamhet för uppkopplade fordon, samverkan som ett sätt att bli världens första fossilfria välfärdsland och att Trafikverket ska verka för att ge ökad frihet att testa nya tekniska lösningar – länk

Två aktuella debattinlägg:

  • Fossilfritt Sverige skriver om Sveriges framtida elanvändning och framför bland annat att regeringen omgående bör besluta om Komets förslag om försöksverksamhet för tre särskilt viktiga elledningar – länk.  Komets förslag i sin helhet finns här – länk
  • Automatiserat beslutsfattande kan frigöra personalens arbetstid och skapa utrymme för mer avancerade uppgifter. Men det krävs tydlig reglering, skriver Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet – länk

Fler nyheter och tips:

  • Fyra sätt för ledare att stimulera innovation inom offentlig sektor – länk
  • Vinnova lanserar tävling med hälsodata till nytta för diabetespatienter – länk
  • Ny guide för samverkan mellan industrin och kvalitetsregister – länk
  • Jämför olika länders policyer och nationella strategier för digitalisering och ekonomi i ny webbtjänst från OECD – länk