Omvärldsbevakning v 15

Allmänhetens förtroende för regelverk, etik för genetik och innovation i Danmark och Kroatien är tre exempel från denna veckas bevakning.

Allmänhetens tilltro till digital teknik och AI i samband pandemin beror till stor del på hur offentlig sektor förvaltar tekniken, enligt rapport från Storbritanniens regering. Rapporten visar att pandemidata för det mesta analyserats med konventionella tekniker, inte AI – länk. Hur förtroendet för regelverk ser ut beskrivs också i en ny bok – länk

Data om mer än 150 indikatorer. Samlad statisk om Agenda 2030 – länk

Komet har lämnat förslag om snabbare tillståndsprocesser för elledningar – länk. Regeringen ger Vinnova i uppdrag att stimulera miljöer för test- och demonstration i hela landet – länk

Förvaltningspolitik behöver följas upp på nya sätt, enligt Statskontoret – länk

Sammanhållen journalföring är idag möjligt enligt lag, men används ändå inte i alla kommuner och regioner. E-hälsomyndigheten ska utreda – länk

EU:s expertgrupp inom etik har yttrat sig om etik inom genomredigering – länk. Komet har tidigare beskrivit tekniken i ett faktablad – länk

6-8 april diskuterades framtidens teknik vid möte arrangerat av Wold Economic Forum i Japan. Flera av föredragen finns tillgängliga på webben – länk. Möjligheter och faror med samhällets digitala transformation. Öppen digital föreläsning på KTH 27 april – länk

Kultur och kapacitet i dansk offentlig sektor främjar innovation, enligt ny rapport från OECD – länk. Allt går för sakta, säger professor som byggt upp innovation i Kroatien, med inspiration från både Bangladesh och USA – länk