Omvärldsbevakning v 13

Covid-19 skapar oro i hela världen. Komet följer utvecklingen med den största respekt för alla som jobbar med vård och krishantering. Veckans omvärldsbevakning ägnas åt initiativ och försök för att hantera krisen.

Aldrig tidigare har så många projekt startats så snabbt för att få fram vacciner som kan skydda mot smitta, och läkemedel som kan behandla svårt sjuka i covid-19. LIF – de forskande läkemedelsföretagen – har sammanställt en lägesbild av hur forskning och utveckling ligger till just nu. Länk!

Superdatorn Summit från IBM har identifierat 77 läkemedelskomponenter som skulle kunna vara effektiva mot att stoppa det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, från att infektera cellerna. Det visar resultaten som presenteras i tidningen ChemRxiv av forskare från Oak Ridge National Laboratory. Summit kan göra 200 biljarder uträkningar per sekund. Det innebär att den är 1 miljon gånger snabbare än den snabbaste laptopen på marknaden, skriver Life Science Sweden Länk!

Över 300 företag och organisationer har hört av sig med förslag på hur coronavirusets effekter kan bekämpas efter det gemensamma uppropet ”Action against corona” som stiftelsen Norrsken och Dagens industri lanserat. Länk!

”Graden av allmänintresse, den planerade forskningens effekter på folkhälsan, hur snart resultaten av forskningen kan komma till nytta i behandling och prevention med avseende på covid-19 samt hur förturshantering påverkar förutsättningarna för att genomföra projektet.” Det är kriterierna för förturshantering hos Etikprövningsnämnden. Myndigheten får många förfrågningar om förtur för etikprövning avseende forskning med anknytning till covid-19. Länk!

– Vi får en del varningssignaler om att det här med appar är känsligt. De kapas lätt och man får in konstiga data från dem. Vi håller på att göra en analys av rimligheten och nödvändigheten i den typen av data, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Folkhälsomyndigheten har övervägt datainsamling med en officiellt sanktionerad app som samlar in information från allmänheten. Länk!

”Coronavirusepidemin är alltså ett stort test av medborgarskap. Under de kommande dagarna bör var och en av oss välja att lita på vetenskapliga data och hälsoexperter över ogrundade konspirationsteorier och självbetjäningspolitiker. ” Författaren och historikern Yuval Noah Harari skriver i Financial Times om biometrisk övervakning och att nu vi står inför två särskilt viktiga val. Det första är mellan totalitär övervakning och medborgarrörelse. Det andra är mellan nationalistisk isolering och global solidaritet. Länk!