Omvärldsbevakning v 11

Celler och mikroorganismer studeras med maskininlärning i Göteborg. Trafikverket testar elvägar. Och så måste energieffektiviteten på internet förbättras i framtiden. Tekniktung omvärldskoll med Komet!

Forskare från Göteborg och Leipzig har publicerat en artikel i tidskriften Nature Machine Intelligence, med riktlinjer för hur aktiv materia – som celler och mikroorganismer – kan studeras med hjälp av maskininlärningsteknik. Riktlinjerna kan förbättra forskningen inom aktiv materia. Länk!

Vi strömmar film och musik, använder molnbaserade lagringstjänster, kollar sociala medier och är ständigt uppkopplade mot alla möjligheter som internet erbjuder. Om ökningstakten fortsätter utan några energieffektiviserande åtgärder kommer enbart internet inom tio år att konsumera mer än hela världens nuvarande elproduktion, menar forskare på Chalmers som har studerat hur fiberoptiska kommunikationssystem kan göras mer energieffektiva. Länk!

Fyra olika typer av tekniker för elväg testas inom Trafikverket. Syftet är att få fram ett kunskapsunderlag kring användande, byggande, drift och underhåll av elvägar. På sikt ska elvägar kunna vara en del av det svenska transportsystemet. Länk!

Hyper Human tar upp fem områden där tekniken är på väg att bli en allt viktigare del av mänskligheten: förstärkningar och utbytesdelar, geneditering, övervakning, artificiell intelligens samt åldrandet och döden. På Tekniska museets nya utställning får du engagera dig i flera olika etiska frågor, där varje val får konsekvenser. Utställningen öppnar 21 mars. Länk!