Omvärldsbevakning v 11

Etik inom AI och förvaltning, lagtext som poesi samt brittiskt försök med datadelning är tre exempel från veckans omvärldsbevakning.

En av trenderna inom AI 2021 är att det fortfarande saknas konsensus om etiska frågor inom AI, enligt rapport från Stanford (engelska) – länk

Internationellt samarbete kring arbete med AI inom förvaltning och styrning, webinarium 23 mars (engelska)  – länk

Borde lagtext skrivas i form av poesi? Pod med funderingar om skärningspunkten mellan juridik och design (engelska) – länk

Storbritannien gör försök med att dela data inom tre områden; reducera olyckor på vägarna, minskat våld samt bostäder med högre kvalitet (engelska) – länk

De som behärskar teknik och de som arbetar med regelverk måste samarbeta, menar en brittisk AI-forskare som arbetat vid tillsynsmyndighet (engelska) – länk

Beskrivning av hur Sverige använder data och AI för att förbättra medborgarnas hälsa, gjord av analytiker från OECD (engelska) – länk

“Ny teknik eller ny användning av teknik som kan påverka den enskildes rätt till privatliv väsentligt” kriterium vid integritetstillsyn de kommande två åren – länk

Samverkan inom innovationspolitiken undersöks av Tillväxtanalys – länk

”En reglering verkar snabbare än ett konkurrensmål”. Pod från SNS om digitalisering och konkurrens – länk

Regelverk ses över för att säkra hållbar försörjning av metaller och mineral som behövs vid innovation. Ny utredning – länk

Sverige är EU:s mest innovativa land och global tvåa efter Schweiz, sett till antalet patentansökningar per invånare – länk