Omvärldsbevakning v 1

Etik genom design, nya lagar vid årsskiftet och risken för jämställdhetsproblem med AI är tre exempel från årets första omvärldsbevakning.

Kan etik säkerställas genom design? Eller går det att uppnå etiska värden genom att organisera teknikutvecklingen på ett bra sätt? Ny rapport från World Economic Forum i samverkan med forskare och näringsliv – länk.

Vid årsskiftet trädde flera lagar och förordningar i kraft. Till exempel byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten, en tillfällig lag om vissa forskningsregister förlängs och nya bestämmelser om drönare ska börja tillämpas – länk.

Vinnova får i uppdrag att analysera Sveriges innovationskapacitet och förmåga att producera vaccin och andra biologiska läkemedel – länk.

Debattinlägg om behovet av lagändring för att kunna genomföra medicinsk forskning i akuta situationer – länk. Komet har tidigare lämnat förslag till regeringen i samma fråga – länk.

Riskerar självlärande datorprogram att leda till jämställdhetsproblem när AI införs hos myndigheter? Det ska Jämställdhetsmyndigheten undersöka – länk.