Ordförande

Jon Simonsson

08-405 19 95
epost till Jon Simonsson

Huvudsekreterare

Anna Fridén

Klimat, miljö- och transportfrågor
08-405 24 66
epost till Anna Fridén


Utredningssekreterare

Helena Forsaeus

Juridik
08-405 38 13
epost till Helena Forsaeus


Utredningssekreterare

Charlotte Hall

Etik, medicin och Life Science
08-405 29 25
epost till Charlotte Hall