Ordförande

Jon Simonsson

08-405 19 95
förnamn.efternamn@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare

Anna Fridén

Klimat, miljö- och transportfrågor
08-405 24 66
förnamn.efternamn@regeringskansliet.se


Utredningssekreterare

Helena Forsaeus

Juridik
08-405 38 13
förnamn.efternamn@regeringskansliet.se


Utredningssekreterare

Charlotte Hall

Etik, medicin och Life Science
08-405 29 25
förnamn.efternamn@regeringskansliet.se


Utredningssekreterare

Alexander Wall

Uppkopplad industri
08-405 45 24
förnamn.efternamn@regeringskansliet.se