Kommittén bistås av en expertgrupp. Expertgruppen är utsedd av regeringen.

Expertgruppens medlemmar:

Emilie Anér, Näringsdepartementet

Fredrik Sandberg, Näringsdepartementet

Catrin Tidström, Infrastrukturdepartementet

Pia Högset, Infrastrukturdepartementet

Jenny Carlsson Kraft, Socialdepartementet

Linda Stridsberg, Utbildningsdepartementet

Petra Forslid, Justitiedepartementet

Jacob Gramenius, Transportstyrelsen

Björn Langbeck, Tillväxtverket

Jonas Widell, Socialstyrelsen

Peter Svensson, Tillväxtanalys

Jakob Hellman, Vinnova

Theodor Andersson, DIGG