Kommittén kommer bistås av en expertgrupp bestående av sakkunniga utsedda av regeringen. Arbetet med att utse sakkunniga till expertgruppen pågår för närvarande.