Kommittén bistås av en expertgrupp. Expertgruppen är utsedd av regeringen.

Expertgruppens medlemmar:

Emilie Anér, Näringsdepartementet

Fredrik Sandberg, Näringsdepartementet

Catrin Tidström, Infrastrukturdepartementet

Tim Käll, Infrastrukturdepartementet

Bengt Toresson, Infrastrukturdepartementet

Jenny Carlsson Kraft, Socialdepartementet

Andreas Hermansson, Finansdepartementet

Anna Carin Thomér, Miljödepartementet

Beate Eellend, Utbildningsdepartementet

Jacob Gramenius, Transportstyrelsen

Björn Langbeck, Tillväxtverket

Jonas Widell, Socialstyrelsen

Peter Svensson, Tillväxtanalys

Jakob Hellman, Vinnova

Theodor Andersson, DIGG