Referensgruppens uppgift är förstärka kommitténs arbete genom att delta i samtal, komma med inspel och bistå i prioritering av initiativ och insatser. Kommittén för teknologisk innovation och etik har utsett nedanstående ledamöter till kommitténs referensgrupp.

Ledamöter i referensgruppen:

 • Niklas Adalberth, grundare av stiftelsen Norrsken
 • Helen Dannetun, professor och tidigare rektor vid Linköpings universitet
 • Lena Ek, folkrättsjurist, styrelseordförande Södra
 • Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare
 • Maria Hedlund, filosofie doktor och universitetslektor, statsvetenskap, Lunds universitet
 • Olle Häggström, professor i matematisk statistik, Chalmers tekniska högskola
 • Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
 • Vesna Jovic, kommundirektör Järfälla
 • Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer
 • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör för Västra Götalandsregionen
 • Pia Sandvik, verkställande direktör för RISE
 • Magnus Tyreman, senior partner vid McKinsey & Company
 • Jack Werner, skribent och föreläsare
 • Gunnar Wetterberg, historiker och författare
 • Klas Wåhlberg, verkställande direktör för Teknikföretagen