Vinnova redovisar uppdrag om smart policyutveckling

Vinnova redovisade den 29 mars sitt regeringsuppdrag med att stärka samordningen mellan myndigheter för en sammanhållen innovationsprocess. Inom ramen för uppdrag har Vinnova drivit ett policylabb där flera myndigheter deltagit för att utveckla tolkningen och tillämpningen av sina regelverk med nya metoder.

Mer information om uppdragets resultat och medverkande hittar du på Vinnovas webbplats.