Vi välkomnar två nya medarbetare

Kansliet växer och i höst välkomnar vi Catarina Hedlund och Emma Nilsson till Komet. Med bakgrund inom juridik och statlig förvaltning respektive journalistik och kommunikation kommer de att bredda Komets arbete med värdefulla kompetenser.

Låt oss lära känna dem lite bättre..

Catarina Hedlund är utbildad jurist och har över 20 års arbetslivserfarenhet inom Regeringskansliet. Hon har arbetat på Miljödepartementet, Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet. Hon kommer att involveras i Komets utredande arbete, vilket i närtid handlar om att undersöka hinder i samband med att teknik- och regelutveckling inte går i takt. Mot bakgrund av hennes erfarenheter av arbete med utrikespolitiska frågor kommer hon även arbeta med internationella frågor.

Catarina Hedlund. Foto: Emma Nilsson

– Jag brinner för frågor som gör att människor kan möta framtiden med tillförsikt. Jag ser fram emot att arbeta med hur vi kan lösa de problem vi ställs inför med fler människor på jorden samtidigt som vi konfronteras med klimat och andra miljöutmaningar. Genom Komets arbete kommer jag kunna bidra med att berätta om hur kreativa människor och företag faktiskt är. Det finns redan idag lösningar på svåra problem, säger Catarina Hedlund.

Emma Nilsson har en bakgrund inom journalistik och internationella relationer. Hon har arbetat med webbpublicering och nyhetsbevakning på olika svenska dagstidningar och har läst Human Rights Studies vid Lunds universitet. Hon har erfarenhet av innovationsdiplomati, bilaterala samarbeten och kommunikationsarbete från praktik på Office of Science and Innovation på den svenska ambassaden i Delhi under våren 2020, vilket banade väg för en anställning på Komet. Nu ser hon fram emot att få bidra till att utveckla kansliets kommunikativa insatser och lära sig allt inom området.

Emma Nilsson, Foto: Charlotte Hall

– För mig är det viktigt att se människorna bakom varje innovativ idé. Etiska aspekter måste vara närvarande i samband med allt vad innovationsarbete innebär, vilket jag hoppas kunna hjälpa till att förmedla. Jag ser fram emot att få stötta kansliets arbete när det gäller allt från planering av seminarium till att fotografera och skriva nyheter här på webben. Det ska bli spännande att få vara en del av Komets positiva och framåtblickande anda, säger Emma Nilsson.