Vi arbetar från Visby under Almedalsveckan

Komets sekretariat kommer att delta i olika möten och aktiviteter i början av Almedalsveckan och arbetar därför från Visby ett par dagar den första veckan i juli.

På måndag morgon arrangerar vi till exempel ett seminarium med rubriken: DNA-test och diagnostik – vad vill vi veta och vem ska få veta? tillsammans med Statens medicinsk-etiska råd (SMER). Lär mer i det officiella programmet eller ta kontakt med Charlotte Hall om du har frågor.

Om du önskar sammanstråla med oss eller samverka kring någon aktivitet i Visby får du gärna ta kontakt med någon av oss.

/Jon Simonsson, Ordförande Kommittén för teknologisk innovation och etik.
Telefon: 08-405 19 95

Anna Fridén, Huvudsekreterare med ansvar för hållbarhetsfrågor och utvecklingen inom transportområdet.
Telefon: 08-405 24 66

Charlotte Hall, Utredningssekreterare med ansvar för etik och utvecklingen inom medicinområdet.
Telefon: 08-405 29 25

Helena Forsaeus, Utredningssekreterare med ansvar för kommitténs juridiska frågor.
Telefon: 08-405 38 13

För att nå oss via mail skriver du: förnamn.efternamn@regeringskansliet.se


Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) ska på uppdrag av regeringen arbeta med att identifiera policyutmaningar, bidra till att minska osäkerheten kring gällande regler och påskynda policyutveckling kopplad till teknikutveckling. Syftet är att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft och samtidigt säkerställa en inkluderande, trygg, säker och effektiv utveckling och användning av ny teknik.