Verktyget som främjar ansvarsfull teknikutveckling

Komets nya verktyg står i fokus när två av utvecklarna bjuder in till presentation, dialog och konsultation under onsdagen den 6 oktober, som en del av Innovationsveckan 2021.

I en intervju med utvecklarna Anna Fridén och Charlotte Hall får vi en inblick i skapandeprocessen bakom det webbaserade verktyget som ska hjälpa teknikutvecklare att ta ansvar för etik och hållbarhet.

Verktygets funktion är att likt en workshop-ledare lotsa användaren vid en systematisk genomgång av ett projekt, en idé eller en pågående produktion inom teknikutveckling. Verktyget innehåller övningar och underlag för reflektion som kan bli ett stöd genom hela processen, från idé till resultat och färdig produkt eller tjänst.

Efter samtal och undersökningar har Komet identifierat ett behov av att få hjälp för att själv kunna ta ansvar.

– Vi har valt att lägga upp det så att vi genom verktyget ställer frågorna, men man måste hitta svaren själv. För det är ingen annan än den som sitter med teknikutvecklingen som kan ta det ansvaret. Vi vill hjälpa till genom att belysa vad som är viktigt att undersöka och arbeta vidare med, säger Anna Fridén.

Hjälp till självhjälp i tre steg

När Komet arbetade med utformningen av verktyget gjordes användartester. De visade att verktyget gav nya värdefulla perspektiv som testarna kunde ta till vara på i sitt eget fortsatta arbete.

– De som testkörde verktyget på fick syn på saker som sedan blev självklara för dem. När de fick rätt fråga så fick de syn på saker som gjorde att de kunde ändra sitt upplägg. Vi ger dem helt enkelt en spegel så att de kan utvärdera sig själva, säger Charlotte Hall.

Frågor som rör etiska aspekter och hållbarhet genomsyrar verktygets tre steg ”uppmärksamma, reflektera och agera”. Ett exempel är en genomgång av vilka som berörs av teknikutvecklingen på kort och lång sikt. Efter ungefär två timmars arbete i verktyget får användaren ett sammanfattande dokument för att kunna gå tillbaka till materialet. En viktig del är en handfast ”att-göra-lista” för det fortsatta arbetet.

Vill att fler ska kunna få stöd att ta ansvar

Anna Fridén och Charlotte Hall hoppas att användningsområdet ska utökas så att så väl finansiärer som användare av teknikutveckling på sikt ska kunna använda verktyget.

– Jag tänker att det ska vara en inspiration till hur teknikutvecklare kan arbeta med dessa frågor i sin egen verksamhet. Vi vill visa att reflektion och eftertanke inte behöver vara så svårt. Att använda verktyget kan vara ett sätt att ta sig tid och verkligen fundera igenom sin teknikutveckling, säger Anna Fridén.

Är ni teknikutvecklare och funderar över era insatser kring etik och hållbarhet? Då föreslår Komet att ni utforskar vårt verktyg i samband med årets innovationsvecka. Anna Fridén och Charlotte Hall kommer klockan 09:00 den 6 oktober att hålla en presentation av verktyget och dess funktioner samt en introduktion till etik och hållbarhet. Resten av dagen kommer de att vara tillgängliga för att diskutera och besvara eventuella frågor. Anmäl dig till vårt evenemang genom att klicka här.

Charlotte Hall och Anna Fridén ser fram emot att svara på era frågor den 6 oktober. Foto: Emma Nilsson