Välkommen till seminarium 21 oktober!

Offentlig sektor tar steget in i 2020-talet – hur påverkas sektorn av teknikutvecklingen och hur gör vi oss redo för framtiden?

Enligt en enkät som har besvarats av mer än två hundra myndigheter under våren 2019 finns en stor enighet om att teknikutvecklingen kommer att ha stor påverkan på den offentliga sektorn. Tekniken bedöms göra det möjligt att utveckla verksamheten, till exempel genom effektivisering, förbättrad kvalitet och ökad transparens.  Samtidigt menar många av myndigheterna att tekniken utvecklas snabbare än de regelverk som styr verksamheten och att det finns etiska utmaningar och målkonflikter kopplade till teknikutvecklingen.

För att diskutera teknikutvecklingens utmaningar bjuder Komet och Statskontoret in till ett seminarium om vilka strategiska ställningstaganden vi behöver göra för att stå väl rustade för framtiden. Vid seminariet presenterar Komet en ny rapport om offentlig sektors syn på teknikutveckling. Med utgångspunkt i rapporten presenterar sedan Statskontoret ett antal idéer för hur förvaltningspolitiken kan utvecklas för att skapa mer handlingskraftiga, innovativa och samverkande myndigheter.

Därefter diskuterar vi frågeställningar inför framtiden tillsammans med en panel där deltagarna har olika perspektiv och erfarenheter av att förvaltning, myndighetsledning och teknikutveckling.

Anmälan senast 18 oktober via denna länk.

Tid och plats: Den 21 oktober, kl. 15:00-16:30. Kaffe serveras från kl. 14:30. Statskontoret – Torsgatan 11 (plan 4 – via receptionen), Stockholm

Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i statsförvaltningen och forskare.

Läs mer: