Tre nya faktablad om vaccin, batterier och integritet

Hur påverkas regelverk och politik av teknik? För att fatta kloka beslut behövs kunskap. Komet förklarar den nya tekniken – och berättar hur den kan användas. Tre nya faktablad om vaccinplattformar, batteriteknik och differentiell integritet!

Vaccinplattformar

En vaccinplattform är en kombination av teknisk och biologisk produktionsmiljö som används för att framställa nya vaccin, eller för att ta fram modifierade varianter av befintliga vaccin. Många läkemedelsföretag rör sig mot att arbeta med mer flexibla produktionsplattformar i framtiden.

Det är ett bekymmer att kriterier för vad som utgör en vaccinplattform är oklara. Det behövs såväl tydlighet som ökad förståelse kring vaccinplattformsteknik.

Batteriteknik

Många länder ser satsning på batteriteknik som ett sätt att stärka sin konkurrenskraft inom fordonssektorn och som ett led i distribution och lagring av förnybar energi.

Faktabladet beskriver tekniken bakom batterier och hur nya batterityper fungerar. Dessutom listas sex aspekter som beslutsfattare inom offentlig sektor särskilt bör tänka på vid strategiska ställningstagande som rör batterier.

Differentiell integritet

Differentiell integritet gör det svårare att identifiera en specifik individs unika uppgifter vid publicering av resultat som bygger på sammanställning och analys av data från en mängd olika personer.

Tekniken tillämpas av de stora teknikföretagen och har även använts vid USA:s senaste folkräkning. En utmaning är att dagens regelverk bygger på att data kan kopplas till en unik person, vilket komplicerar reglering av tillämpningar som använder tekniken.

Nu finns tre nya faktablad som bygger på underlag från Belfer Center vid Harvard University tillgängliga i ett format där Komet sammanfattar och beskriver aktuellt läge i Sverige. 

Har du synpunkter på faktabladen, eller ser något som blivit fel eller oklart i texten? Skicka gärna en e-post!