Teknik och regelutveckling i takt

Under 2021 är ett av Komets största projekt inriktat på arbetssätt för regelutveckling. Det består av flera delprojekt, med bland annat internationell utblick och intervjuer med många svenska aktörer.

Projektet teknik och regelutveckling i takt är inriktat på utvecklade arbetssätt för mer dynamisk regelutveckling. Projektet inkluderar kunskapsuppbyggnad, problemanalys och förslag på nya eller förändrade arbetssätt.

Syftet med projektet är att identifiera möjliga arbetssätt som tydliggör och effektiviserar regelutveckling som en del i lösningen för de av regeringen uppställda samhällsutmaningarna.

Komet tillämpar ett lyssnande arbetssätt och utgår från modellen för att förstå, försöka och förändra. För att förstå behov, utmaningar och möjligheter tar Komet kontakt med flera personer som vet hur arbetet med både teknik- och regelutveckling går till i praktiken, både i Sverige och i andra länder.

 

 

 

 

Komet arbetar med mer än tio olika delprojekt. Några exempel ges nedan:

  • Kunskapshöjande material om att använda och utveckla regler
  • Internationell utblick av hur tio länder arbetar med teknik och regelverk
  • Intervjuer och analys av hur regelgivningsprocessen upplevs fungerar idag
  • Problemanalys
  • Förändringsmöjligheter och förslag

Teknik och regelutveckling i takt är ett projekt inom Komets arbetsspår för Regelverk och innovation.