Tack för synpunkter!

Komet menar att utveckling bör ske stegvis och i bred samverkan (länk till Komets samverkansmodell). Därför har vi haft en öppen konsultation på ett kommande kunskapsunderlag inriktat på breda samtycken.

Öppen konsultation avslutad

Perioden för att lämna synpunkter är nu avslutad. Under perioden har sidan på Komets webbplats haft två hundra besökare, och ungefär femtio har varit inne på formuläret där man kunde lämna synpunkter. Ett antal personer har valt att ge synpunkter på utkastet, antingen via formuläret eller på annat sätt.

Stort tack för alla inkomna synpunkter och kommentarer! 

Sekretariatet går igenom alla synpunkter

Komets sekretariat kommer nu att noga gå igenom alla inkomna synpunkter. Därefter kommer materialet att revideras.

Det underlag som låg ute för synpunkter var ett arbetsmaterial, skrivet av Komets sekretariat.

Frågor?

Kontakta utredningssekreterare Charlotte Hall (länk till e-post).