Syn på teknikutveckling inom offentlig sektor

Tekniken kommer att förändra offentlig sektor de kommande åren. Många ser en utveckling där det personliga mötet blir mer sällsynt och att tekniken utvecklas snabbare än regelverken. Detta framgår av en undersökning som besvarats av mer än tvåhundra myndigheter.

Undersökningen visar att teknikutvecklingen ställer krav på offentlig sektors förmåga att arbeta på nya sätt, till exempel när det gäller att tillämpa och utveckla regelverk, säger Jon Simonsson, ordförande för Komet.

Rapporten speglar erfarenheter hos representanter för offentlig sektor samt deras bedömning av framtidens teknikutveckling. Underlaget bygger på en enkät som har besvarats av fler än två hundra myndigheter, regioner, kommuner och domstolar under våren 2019. Sett till helheten var svarsfrekvensen strax över sjuttio procent.

Svaren visar att de som är verksamma inom offentlig sektor reflekterar över sitt förhållningssätt. Det finns en medvetenhet om att teknikutvecklingen kräver avvägning mellan intressen som rör säkerhet för individ och samhälle i förhållande till effektivitet och innovation, säger Charlotte Hall, utredningssekreterare, Komet.

Syn på teknikutveckling i offentlig sektor.
Komet beskriver 2019:03. Rapport (100 sidor)

Kontakt:

Charlotte Hall, projektledare för rapporten
08-405 29 25, epost till Charlotte Hall