Syn på teknikutveckling i offentlig sektor – sammanfattning

Tekniken kommer att förändra offentlig sektor de kommande åren. Fyra sidor sammanfattar rapporten om teknik som utvecklas snabbare än regelverken.

Rapporten speglar erfarenheter hos representanter för offentlig sektor samt deras bedömning av framtidens teknikutveckling. Underlaget bygger på en enkät som har besvarats av fler än två hundra myndigheter, regioner, kommuner och domstolar under våren 2019. Sett till helheten var svarsfrekvensen strax över sjuttio procent.

– Teknikutvecklingen kräver avvägning mellan intressen som rör säkerhet för individ och samhälle i förhållande till effektivitet och innovation, visar rapporten.

Syn på teknikutveckling i offentlig sektor – sammanfattning.

Komet informerar 2019:04 (4 sidor)

Kontakt:

Charlotte Hall, projektledare för rapporten
08-405 29 25, epost till Charlotte Hall