Samtycke inom vård och inom medicinsk forskning

Överskådlig bild av svenskt regelverk för samtycke till behandling av hälsodata.

Syftet är att ge en lättläst och överskådlig bild av det svenska regelverket. För den som vill fördjupa sig ges förslag på ytterligare läsning i ämnet.

Rapporten i tre punkter:

– Syftet är att ge en översikt av vissa regel­verk som gäller för vård, forskning och bio­banker och där samtycke är av central betydelse. Rapporten innehåller inte ställnings­­taganden eller förslag till för­ändring av lagstiftning.

– Tydlighet, frivillighet och möjlighet att återkalla är tre fundament för samtycke inom såväl hälso- och sjukvård som forskning och biobanker.

– Patientens rätt att själv bestämma är en utgångspunkt för vården. På samma sätt är sam­tycke en central del av den etik­prövning som görs innan forskning som innefattar människor får påbörjas.

Samtycke inom vård och inom medicinsk forskning.

Komet beskriver 2019:7 (46 sidor). Länk till rapporten