Samtycke inom vård och inom medicinsk forskning – sammanfattning

Överskådlig bild av svenskt regelverk för samtycke till behandling av hälsodata.

Sammanfattning på två sidor av en längre rapport i ämnet. Rapporten i tre punkter:

– Syftet är att ge en översikt av vissa regel­verk som gäller för vård, forskning och bio­banker och där samtycke är av central betydelse. Rapporten innehåller inte ställnings­­taganden eller förslag till för­ändring av lagstiftning.

– Tydlighet, frivillighet och möjlighet att återkalla är tre fundament för samtycke inom såväl hälso- och sjukvård som forskning och biobanker.

– Patientens rätt att själv bestämma är en utgångspunkt för vården. På samma sätt är sam­tycke en central del av den etik­prövning som görs innan forskning som innefattar människor får påbörjas.

Samtycke inom vård och inom medicinsk forskning.

Komet informerar 2020:01 (2 sidor). Länk till sammanfattningsblad