Samtal om personliga drivkrafter

Nu finns möjlighet att ta del av samtalet i efterhand!

Antje Jackelén (ärkebiskop), Magnus Melander (entreprenör, en av grundarna av THINGS), Gunnar Holmgren (GD, Arbetsgivarverket) och Helena Lindberg (riksrevisor) samtalar om drivkrafter för teknik- och samhällsutveckling tillsammans med Jon Simonsson (ordförande, Komet). Bland annat diskuterar de vad som driver människor att verka för en långsiktigt positiv utveckling. 

Inspelning från öppet samtal anordnat av Komet och Vinnova den 5:e december (20 minuter).

Länk till film

Från vänster: Jon Simonsson, Magnus Melander, Helena Lindberg, Gunnar Holmgren och Antje Jackelén. Foto: Anna Fridén