Samtal i Almedalen om etik och genetik

DNA-test och diagnostik – vad vill vi veta och vem ska få veta?

Kunskapen om vår arvsmassa ökar snabbt. Kartläggningen av människans gener beskrivs ibland som en teknisk revolution. Idag går det att analysera hela eller delar av arvsmassan relativt snabbt och till en överkomlig kostnad. Men utvecklingen väcker även etiska frågor. Vad är viktigt att tänka på för att säkerställa en ansvarsfull teknisk utveckling och individens integritet? Hur skyddas integriteten när känslig genetisk information sparas?

Seminariet ingick i serien Etiksamtal i Almedalen, som anordnas av Statens medicinsketiska råd (Smer). Detta samtal etik och genetik arrangerades i samarbete mellan Smer och Komet under Almedalsveckan 2019.

På Smer:s webb finns en sammanfattning av samtalet (länk). Hela seminariet filmades och går att se i efterhand (länk).

I samtalet medverkade

  • Rikard Erlandsson, bioinformatiker vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet
  • Amal Matar, medicine doktor knuten till Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet
  • Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid Karolinska institutet och director för Genomics Medicine Sweden
  • Stellan Welin, professor emeritus, Bioteknik, kultur och samhälle vid Linköpings universitet samt ledamot i Gentekniknämnden
  • Charlotte Hall (moderator), utredningssekreterare vid Komet

Fotograf: Smer:s kansli.  På bilden syns (från vänster till höger): Stellan Welin, Rikard Erlandsson, Charlotte Hall, Amal Matal och Richard Rosenquist Brandell.