EU-projekt om riktlinjer för ansvarsfull forskning och innovation

Ett EU-projekt har utarbetat riktlinjer för ansvarsfull forskning och innovation. 

Riktlinjer kan vara ett stöd för att adressera teknikutvecklingens utmaningar. De riktlinjer för ansvarsfull forskning och innovation som här kommenteras kan stimulera en etisk diskussion, till exempel om vad forskare och innovatörer bör tänka på för att ”göra det rätta”.

Komet kommenterar aktuella internationella rapporter som rör regelverk, teknikutveckling och innovation.  Syftet är att ge ett svenskt perspektiv, sätta information i ett sammanhang och göra underlaget lätt tillgängligt.