Referensgrupp utsedd

Kommittén för teknologisk innovation och etik har utsett deltagare till kommitténs referensgrupp. Gruppens uppgift är förstärka kommitténs arbete genom att delta i samtal, komma med inspel och bistå i prioritering av initiativ och insatser.

– Referensgruppens deltagare har relevant och bred samhällsbakgrund. De kommer genom sina erfarenheter och djupa kunskap bidra i arbetet på ett mycket bra sätt, säger kommitténs ordförande Jon Simonsson.

Referensgruppen uppdrag gäller fr.o.m. den 23 april 2019 tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna för kommittén är slutförda.

Ledamöter i referensgruppen:

 • Niklas Adalberth, Grundare Stiftelsen Norrsken
 • Tomas Brytting, Professor organisationsetik
 • Helen Dannetun, Rektor Linköpings universitet
 • Lena Ek, Folkrättsjurist, Ordförande Södra Skogsägarna
 • Anna Hedlund, Generalsekreterare Unga Forskare
 • Maria Hedlund, Filosofie doktor, Lunds universitet
 • Olle Häggström, Professor Chalmers tekniska högskola
 • Darja Isaksson, Generaldirektör Vinnova
 • Vesna Jovic, Verkställande direktör SKL
 • Ulrika Lindstrand, Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
 • Ann-Sofi Lodin, Regiondirektör Västra Götalandsregionen
 • Björn O Nilsson, Landshövding Norrbottens län
 • Pia Sandvik, Verkställande direktör RISE
 • Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande LO
 • Magnus Tyreman, Senior Partner McKinsey & Company
 • Jack Werner, Skribent och föreläsare
 • Gunnar Wetterberg, Historiker och författare
 • Klas Wåhlberg, Verkställande direktör, Teknikföretagen