Öppet samtal om juridik och innovation

Vad händer med samspelet mellan juridik och innovation i en tid när teknikutvecklingen går snabbare än någonsin?

Juristen har en central roll i utvecklingen av nya innovationer. När juridiken är med tidigt i processen går det att väja för hinder och även lagstiftningen kan hänga med. Men när teknikutveckling går i ett rasande tempo är frågan om juristerna får tillträde till frontlinjen? Hur ska vi förstå varandra för att hitta ett arbetssätt som främjar innovation och samtidigt ser till att lagar och förordningar följs? Utvecklas och används regelverk på ett sätt som gör att ny teknik bidrar till att nå Agenda 2030 målen?

Komet bjuder tillsammans med Vinnova in till öppet samtal den 6 november kl. 08.00–09.00. Välkommen att delta i diskussionen! Vi vänder oss till alla som är intresserade av skärningspunkterna mellan ny teknik, etik, innovation och regelutveckling.
Upplägg och moderator
Upplägg: 20 min panelsamtal – 20 min frukost – 20 min öppen diskussion
Moderator: Jon Simonsson, ordförande Komet
Paneldeltagare
  • Kristina Svahn Starrsjö är Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Hon har tidigare varit generaldirektör för Datainspektionen och chef för grundlagsenheten på Justitiedepartementet. Kristina är en av de sju ledamöterna i Komet.
  • Cecilia Magnusson Sjöberg är professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Hon har lett flera statliga utredningar med inriktning på bland annat forskningsdata och digital förvaltning.
  • Fredrika Gullfot är entreprenör och vd för Simris Alg, ett företag inom algodling och förädling av algbaserade produkter sedan 2010. Sedan 2016 säljs produkter från företaget inom EU, Australien & Sydkorea.
Anmälan
Anmäl dig till seminariet här.
Praktisk information
Datum och tid: Onsdag den 6 november, klockan 8:00-9:00. Registrering från 07:30.
Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
Sista anmälningsdag: 1 november. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Frågor: Charlotte Hall, Komet (charlotte.hall@regeringskansliet.se)