Skydd för visselblåsare

Kort information om EU-direktiv och den svenska Visselblåsarlagen och möjligheten att slå larm om missförhållanden.

Komet ska verka för en inkluderande, trygg och etisk användning av ny teknik. Vi vill att du känner till möjligheten att slå larm om du upptäcker missförhållanden på din arbetsplats. Det kan till exempel handla om miljöbrott, risk för liv och hälsa eller kränkningar av olika slag.

Genom ett EU-direktiv från november ifjol och den svenska Visselblåsarlagen från 2017 är du som väljer att slå larm skyddad mot eventuella repressalier från din arbetsgivare. Läs mer om vad som gäller!  

Komet informerar 2020:02 (2 sidor).

Läs publikationen här!