OECD:s deklaration om innovation i offentlig sektor

Omfamna innovation i offentlig sektor! I den andan har fyrtio länder gått samman och antagit en OECD-deklaration. Grundprinciper, tips och verktyg kan ge inspiration till fortsatt svenskt arbete med innovation.

Sammanfattning av en internationell deklaration – med kommentarer från svenskt perspektiv.

Läs mer i Komet kommenterar 2020:06