Program för samverkan inom offentlig förvaltning och teknik, föreslår Komet

Komet har föreslagit att regeringen ska skapa ett nytt program där tjänstepersoner från Regeringskansliet och ett antal utvalda myndigheter får möta erfarna personer med hög teknikkompetens som ger dem stöd och verktyg att lösa reella problem. Programmet bildar också ett långsiktigt nätverk, där de medverkande personerna tillsammans får förståelse för varandras områden och utmaningar.

Komet ser programmet som ett sätt att främja svensk konkurrenskraft och en hållbar utveckling, genom att koppla samman personer inom offentlig förvaltning, näringsliv och forskning. Förslaget har inspirerats av det brittiska programmet ”Policy Fellowships Programme”. Ett syfte är att öka förståelsen om hur teknikutveckling och innovation kan bidra till samhällsomställningen. Det handlar också om möjligheter och risker med ny teknik, samt att de som arbetar med utvecklingen av regler ska få kunskap om ingenjörs- och systemperspektiv.

– Vi föreslår ett pilotprojekt på två år till att börja med, men vill se en långsiktighet i arbetet, säger Komets ordförande Jon Simonsson. Vi är övertygade om att ett program för utbyte av kunskap och samverkan kan skapa ett värde såväl för offentlig förvaltning som för tekniksektorn. När människor möts och samverkar för att förstå och lösa problem händer det något unikt, menar Jon Simonsson.

Läs förslaget i sin helhet.

Komet har analyserat regelarbete i en tid när teknikutvecklingen går allt snabbare, för att stimulera tankar och idéer om mer dynamisk och hållbar regelutveckling. Analysen visar att utvecklingen av regler och teknik inte går i takt.  En viktig del av detta är arbetssätten.  Brist på kunskap och samverkan kan vara del av förklaringen till att utvecklingen går i otakt.

Läs mer i rapporten Teknik och regler – problem och kunskap. Komet beskriver 2021:06