Modell för innovativ förvaltning

Vad innebär det att förvaltningen är innovativ och hur bör vi jobba för att skapa rätt förutsättningar? Komet har tagit fram en modell som består av fyra hörnstenar för att konkretisera vad som är viktigt.

För över tio år sedan beslutade riksdagen om det förvaltningspolitiska målet. I målet framhålls att den statliga förvaltningen ska vara innovativ och samverkande. Komet menar att en innovativ förvaltning ska verka för nyskapande lösningar som på ett rättssäkert och effektivt sätt skapar nytta för medborgare, företag och verksamhetsutövare, för samhället i stort samt den egna organisationen. Komet har tagit fram en modell som tydliggör vilka hörnstenar som beskriver arbetssätten för en innovativ förvaltning.

 

Komet menar att en innovativ förvaltning har förmåga att vara innovativ inom organisationen, möjliggöra innovation i samhället, använda efterfrågan som drivkraft för innovation samt säkerställa ansvarsfull innovation.

Samverkan och helhetsperspektiv

Det krävs nya arbetssätt och samverkan för att kunna hantera frågor som skär tvärs över befintliga strukturer. En innovativ förvaltning samverkar genom att inkludera de som är berörda i arbetsprocessen.

Modellen för innovativ förvaltning kan tillsammans med Komets två andra modeller, helhetsmodellen” och förstå-försöka-förändra-modellen, hjälpa till att stödja förvaltningen i arbetet med verksamhetsutveckling i syfte att hantera samhällsutmaningar.

Läs hela informationsbladet om innovativ förvaltning

Tips!

Missa inte vårt webbinarium under innovationsveckan. Där kommer Komet att berätta mer om tankarna bakom modellen och samtala tillsammans med representanter från Regeringskansliet och Statskontoret.

Skriv in den 7 oktober klockan 08.15-09.00 i era kalendrar idag.

Läs mer om webbinariet och hur du anmäler dig genom att klicka här.