Ny ledamot i kommittén

Regeringen har beslutat att utse generaldirektör Ulla Sandborgh som ny ledamot i kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet).

– Samhället förändras allt snabbare och svensk förvaltning behöver utvecklas i samma takt. En ansvarsfull och effektiv policyutveckling krävs för att ta tillvara de möjligheter som ny teknik ger. Därför är Komets arbete viktigt och det känns värdefullt att kunna bidra i arbetet, säger Ulla Sandborgh

Ulla Sandborgh är generaldirektör på Näringsdepartementet med uppgift att samordna näringslivets vattenhushållning. Hon har tidigare haft flera ledande befattningar  inom bygg-, IT-, telekom-, finans- och energibranscherna och har varit både avdelningschef och generaldirektör på Svenska Kraftnät.

Vi inom Komet hälsar Ulla varmt välkommen.