Myndigheters ansvar ur ett helhetsperspektiv

Komet presenterar en modell som ger stöd för att resonera kring myndigheters ansvar ur ett helhetsperspektiv som består av tre delar: hållbar och etisk, samverkande och lärande samt rättssäker och effektiv. I en tid av snabba förändringar och ändrade förutsättningar med ny teknik kan modellen användas för att underlätta utveckling av både styrning och uppföljning.

För en hållbar utveckling som svarar mot den snabba sam­hälls- och teknik-utvecklingen kan mål från regerings­formen, myndighetsförordningen och förvaltnings­politiken illustreras i en gemensam modell.

Läs mer: Komet informerar 2020:05