Modell för ansvarsfull offentlig sektor

Tre ansvarsnivåer för offentlig sektor

Modellen kan användas för att underlätta utveckling av styrning och uppföljning i en tid av snabba förändringar och ändrade förutsättningar med ny teknik. Modellen ger stöd för att resonera kring en myndighets ansvar på tre nivåer – hållbar och etisk, samverkande och lärande samt rättssäker och effektiv.

För en hållbar utveckling som svarar mot den snabba sam­hälls- och teknik-utvecklingen kan mål från regerings­formen, myndighetsförordningen och förvaltnings­politiken illustreras i en gemensam modell.

Läs mer: Komet informerar 2020:05