Ledarskap vid systemförändringar

Rapport från Harvard Kennedy School kommenteras. Systems Leadership for Sustainable Development: Strategies for Achieving Systemic Change.

För att uppnå målen i Agenda 2030 krävs omfattande insatser och förändrade arbetssätt, där arbetet utgår från gemensamma mål och sker i bred samverkan. I den kommenterade rapporten beskriver Harvard Kennedy School verktyg och metoder för ledarskap i samband med systemförändring.

Läs publikationen

Komet kommenterar aktuella internationella rapporter som rör regelverk, teknikutveckling och innovation. Rapporterna kommenteras ur ett svenskt perspektiv. Syftet är att göra underlag lätt tillgängligt och sätta informationen i ett sammanhang. Kommentarerna är skrivna av Komets sekretariat.