Ledarskap vid systemförändringar

Denna gång kommenterar Komets sekretariat rapporten Systems Leadership for Sustainable Development: Strategies for Achieving Systemic Change.

För att uppnå målen i Agenda 2030 krävs omfattande insatser och förändrade arbetssätt, där arbetet utgår från gemensamma mål och sker i bred samverkan. I den kommenterade rapporten beskriver Harvard Kennedy School verktyg och metoder för ledarskap i samband med systemförändring.

Komet kommenterar aktuella internationella rapporter som rör regelverk, teknikutveckling och innovation. Rapporterna kommenteras ur ett svenskt perspektiv. Syftet är att göra underlag lätt tillgängligt och sätta informationen i ett sammanhang.

Läs publikationen