Lagändring för klinisk forskning – baserat på Komets betänkande

Regeringen vill att det ska bli lättare och mer förutsägbart att planera och genomföra klinisk forskning. I en lagrådsremiss föreslås därför ändringar i patientdatalagen som tydliggör att behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning är tillåten. Komet lämnade förslag om detta i ett delbetänkande hösten 2020.

– Vi inom Komet är glada att regeringen agerar i linje med Komets förslag till lagändring. Bakgrunden till Komets initiativ var att flera påtalat att rättsläget för närvarande är oklart, säger Komets ordförande Jon Simonsson.

En lagändring kan bidra till ökad tillförlitlighet i forskningen och därmed till att stärka Sverige som kunskapsnation, menar Komet. Det kan också bidra till innovation genom att det blir lättare att ta tillvara hälsodata på ett ansvarsfullt sätt.

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 mars 2023.

  • Regeringens lagrådsremiss finns här
    Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning. Publicerad 23 augusti 2022.
  • Läs regeringens pressmeddelande här
    Regeringen föreslår lagändringar för att förenkla genomförandet av klinisk forskning. Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet 19 augusti 2022.
  • Komets delbetänkande finns här
    Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020:53) överlämnades till regeringen den 2 september 2020.