Komets ordförande – en av världens mest inflytelserika förnyare

Komets arbete uppmärksammas internationellt av World Economic Forum och Apolitical. De har utsett världens femtio mest inflytelserika personer inom för-ändring av offentlig förvaltning.  Komets ordförande Jon Simonsson är en av dem.

Listan – The World’s 50 Most Influential People Revolutionising Governance – kallas Agile 50. Den är ett gemensamt initiativ av Apolitical (ett internationellt kunskapsnätverk inom offentlig förvaltning) och den del av World Economic Forum som arbetar med offentlig förvaltning, Global Future Council on Agile Governance.

Agile 50-listan lanserades i december 2020. Den bygger på mer än tre hundra nomineringar från regeringar, internationella organisationer, icke-statliga aktörer och företag över hela världen. Ambitionen är att uppmärksamma avgörande arbete av personer som verkar för en nödvändig och omfattande omvandling av offentlig sektor.

För ytterligare information (engelska):

  • The Agile 50 list (länk)
  • World Economic Forum’s Global Future Council on Agile Governance (länk)
  • Apolitical (länk)