Komets modeller för ansvarsfull innovation och samverkande förvaltning

Komets utbildningsfilm presenterar ett antal grundläggande modeller för hur denna förvaltningsutveckling kan realiseras. Modellerna bygger på utredningsarbete genomfört av Komet samt inkluderar konkreta svenska och internationella exempel. Utbildning kan fördjupas via fyra stycken informationsblad om respektive modell.

Den offentliga förvaltningen, inklusive Regeringskansliet, behöver utveckla sina arbetssätt för att främja innovation och en ansvarsfull användning, utveckling och spridning av ny teknik. Detta är en förutsättning för att möta dagens samhällsutmaningar, stödja nya affärsmöjligheter och konkurrenskraftiga svenska företag, samt i övrigt nå målen i regeringens politik.

Komets ordförande Jon Simonsson presenterar modellerna i utbildningsfilmen.