Komets mest lästa rapporter

Försök, regelhinder och analys av synen på teknikutveckling toppar listan över Komets mest lästa rapporter.

Under de tre första åren har Komet publicerat tio omfattande kunskapsunderlag i serien Komet beskriver. I rapporterna beskriver vi kunskapsläget i en viss fråga eller redovisar resultat och analyser från de undersökningar vi genomför.

Rapporter om försök

Teknik och regler

Analys av synen på teknikutveckling

Lättlästa beskrivningar av hur regelverk fungerar

Metodstöd

Här finns Komets samtliga publikationer – länk

Komet har flera publikationstyper:

  • Komet beskriver – hittills tio rapporter, som beskrivs ovan
  • Komet informerar – informationsblad
  • Komet kommenterar – utländska rapporter kommenteras

Att bidra till kunskap är del av Komets uppdrag

Komet ska göra fördjupade analyser, kartlägga behov av anpassning av regelverk och leverera förslag till regeringen. Offentlig sektor behöver skapa nytta och trygghet i utvecklingen och arbetet måste ske i nära samarbete med näringsliv, akademi och civilsamhälle. Därför arbetar Komet med att på olika sätt sprida kunskap i frågor som berör uppdraget.