Komets antologi

Fredagen den 2 december publicerade Komet antologin “Teknikutveckling och förvaltning – en antologi”.

Komet har bjudit in ett antal personer att ge sin egen berättelse om teknik och samhällets utveckling. I denna antologi publicerar Komet deras berättelser. Ambitionen är att belysa utmaningar och möjligheter med ny teknik. Antologin är också ett av de sista stegen i Komets arbete med att vara öppna och lyssnande genom att låta personer med olika perspektiv och bakgrund komma till tals.

De inbjudna personerna har fått var sitt tema att reflektera över. Komet vill på detta sätt visa teknikutvecklingens bredd och stimulera till både diskussion och eftertanke.

Varje författare är själv ansvarig för innehållet i sitt kapitel. De synpunkter som framförs och de erfarenheter som delas är författarens egna.

I samband med Komets framtidskonferens kunde vi officiellt lämna över ett exemplar till energi- och näringsministerns statssekreterare.