Komets aktiviteter i Almedalen

Komet fick möjlighet att diskutera ansvarsfull teknikutveckling vid flera seminarier under årets Almedalsvecka.

 • Gud och Google ser dig – vad betyder nya tidens teknik för människan?
  Göteborgs universitet arrangerade ett samtal mellan Johan Martinsson, Susanne Wigorts Yngvesson, Karin Pettersson och Jon Simonsson (länk till webbfilm).
 • DNA-test och diagnostik – vad vill vi veta och vem ska få veta?
  Statens medicinsk-etiska råd arrangerade tillsammans med Komet. Etik och genetik diskuterades i ljuset av den snabba tekniska utvecklingen. Läs mer här och titta på seminariet (länk till webbfilm).
 • Sverige ska vara bäst på att dra nytta av AI, men hur hanterar vi etiken?
  Västsvenska Arenan arrangerade ett samtal med Stefan Bengtsson, Fredrik Heintz, Kristina Jonäng, Anders Bjurström och Jon Simonsson (länk till webbfilm).
 • Effektiva industriella plattformar – nyckeln till svensk konkurrenskraft?
  Ingenjörsvetenskapsakademin arrangerade ett samtal om industriella ekosystem där bland andra Carl-Henric Svanberg, teknikdirektörerna för ABB och Volvo samt Komet medverkade.
 • Everyday AI for good
  Google arrangerade ett samtal där digitaliseringsminister Anders Ygeman inledde. Därefter följde ett panelsamtal med representanter för näringsliv, forskare och Komet.
 • Jobbigt värre – AI, livslångt lärande och framtidens jobb 
  Entreprenörskapsforum arrangerade, med deltagande av bland annat  Fredrik Heintz, Jan Gulliksen och Jon Simonsson.

Kommittéledamoten ärkebiskop Antje Jackelén medverkade i flera aktiviteter med relevans för kommitténs arbete (länk). Bland annat deltog ärkebiskopen i seminarium om hur samhället bör hantera etiska aspekter av AI samt samtal om vi bör göra oss till bättre människor med teknikens hjälp.

Fotograf: Region Gotland