Komet visar vägen för samverkande och innovativa arbetssätt

Den accelererande tekniska utvecklingen utmanar befintliga arbetssätt. När utvecklingen går fort och när framtiden är oviss krävs bredare och mer omfattande samarbete. Arbetet måste ske proaktivt, i mindre steg och genom samverkan. Det är så viktiga erfarenheter kan fångas upp. Komet kommer stödja detta arbete genom att utveckla metodstöd och modeller.

Komets första modell visar vägen för samverkande och innovativa arbetssätt. Den tar utgångspunkt i att berörda aktörer måste arbeta tillsammans för att förstå, försöka och förändra.

Samverkansmodellen finns beskriven i ett informationsblad.

Läs publikationen här