Förstå, försök och förändra i samverkan

Komet har tagit fram en modell inriktad på att i samverkan förstå, försöka och förändra. Modellen riktar sig i första hand till offentlig sektor och kan vara ett stöd i arbetet med innovation och samverkan. Modellen kan också komma till nytta inom näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Samverkansmodellen finns beskriven i ett informationsblad.

Läs publikationen här

Inlägget är uppdaterat den 2020-12-21