Se i efterhand: “Är det lönt att ta ansvar inom tech?”

Är det lönt att ta ansvar inom tech? Denna och flera andra frågor på temat ansvarsfull teknikutveckling diskuterade Komet att i ett panelsamtal tisdagen från den 14 juni. Evenemanget var en del av Skåne innovation week.

Teknikutvecklingen har potential att föra med sig lösningar på ett antal globala samhällsutmaningar som klimat och miljö, hälsa och digital transformation. Samtidigt väcker den nya tekniken många frågor om hur människor och natur påverkas.  I takt med ökat fokus på etik och hållbarhet – såväl miljömässig som social och ekonomisk – så förväntar sig många kunder att företag ska ta sitt ansvar. Dessutom blir en ansvarsfull affärsmodell allt viktigare för att behålla och skapa attraktivitet bland ingenjörer.

Vi ställde oss frågorna: kan techföretag vara innovativa och samtidigt ta ansvar? Hur bra är vi på att utvärdera vårt eget ansvar? Hur kan vi utveckla ny teknik på ett hållbart och etiskt sätt? Hur viktigt är det med ansvarsfulla affärsmodeller för att behålla och utveckla attraktivitet på arbetsmarknaden?

Panelsamtall om ansvarsfull teknikutveckling

Medverkande:

  • Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer
  • Paulina Björk, hållbarhetschef, Position green group
  • Niclas Nilsson, enhetschef Lunds universitets innovationsverksamhet
  • Carl Malm, innovationsledare, Innovation Skåne
  • Moderator: Anna Fridén, huvudsekreterare Komet