Komet skriver om försök i DN debatt

Offentliga aktörer måste ha mod och möjlighet att försöka – det skriver Komets ledamöter i ett debattinlägg på Dagens Nyheter.

Debattartikeln är publicerad i papperstidning 29/11 (digital publicering 28/11). 

Det är bråttom nu. Riktigt bråttom. Nyheter om skogsbränder, översvämningar och utrotade arter har blivit en del av vår vardag. Samtidigt skapar pandemin ytterligare utmaningar och osäkerhet. Kan Sverige hantera detta? Kan vi bidra till en global hållbar utveckling? Ja det kan vi, men då måste vi våga testa nya lösningar och arbetssätt!

I artikeln beskriver ledamöterna ett stegvist förbättringsarbete som utgår från kunskap om problemet och att våga pröva olika lösningar. Enklare uttryckt – att göra försök i verkliga miljöer.

Här finns Komets debattartikel (länk till artikeln på DN)

Läs Komets rapport: Komet beskriver 2020:23 Försök!