Komet har lämnat ett betänkande

Idag finns en otydlighet i regelverken som försvårar för klinisk forskning. Komet har analyserat tänkbara möjligheter och kommit fram till att det behövs en lagändring för att kunna behandla personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning.

Ett betänkande med förslaget lämnades till regeringen i samband med möte i samverkansgruppen för hälsa och life science den 2 september.

Komets ordförande Jon Simonsson lämnar över betänkandet till näringsminister Ibrahim Baylan. Utredningssekreterarna Helena Forsaeus (saknas på bilden) och Charlotte Hall har arbetat med betänkandet tillsammans med kommittén.

Foto: Life science-kontoret

Läs mer om Komets förslag – länk 

Läs mer om betänkandet på regeringens webbsida – länk

Läs mer om regeringens strategiska samverkansprogram – länk