Komet lyfter regelhinder till regeringen

Komet föreslår att regeringen ser över lagstiftningen som styr hantering av hälsodata respektive forskning i samband med akut sjukdom

Det finns regelhinder som hämmar ansvarsfull utveckling och användning av nya tekniska lösningar inom flera områden. Inom hälsoområdet bör regeringen se över den lagstiftning som styr insamling och delning av hälsodata. Regeringen bör även låta utreda forskning som innefattar patienter med bristande beslutsförmåga, till exempel vid akut sjukdom. Det föreslår Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) i en skrivelse till regeringen.

Läs pressmeddelande – länk.