Komet i norska podcasten Filibuster

”Ett område vi jobbar väldigt intensivt med just nu handlar om att möjliggöra för försök. Vi ser att försök är en arbetsmetod som leder till snabbare lärande och långsiktigt tryggare lösningar, genom att pröva i mindre skala med vissa begränsningar.” Det säger Komets huvudsekreterare Anna Fridén i Filibuster, tidskriften Forskningspolitikks Podcast för forskning och innovationspolitik.

Hör Anna Fridén och Komets ordförande Jon Simonsson i ett samtal om hur Sverige ska bli ledande på ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier: Länk till podcast!

Forskningspolitikk är ett öppet och oberoende organ för ämnesbaserad analys och debatt om forskning, högre utbildning och innovation i Norge och de andra nordiska länderna. Tidskriften ska främja en bred och kvalificerad debatt av relevans för dessa politikområden och ges ut med stöd av NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.